Nadomestilo za brezposelnost s.p. – višina in upravičenost

Nadomestilo za brezposelnost s.p. – višina minimalnega nadomestila

Nadomestilo za brezposelnost s.p. je eno izmed prvih vprašanj, ki se postavi lastniku samostojnega podjetja, preden se le-ta sooči z njegovim zaprtjem. Nadomestilo za brezposelnost je tudi v primeru samostojnega podjetja namenjeno temu, da lahko posameznik nekako premosti obdobje, ko ne prejema stalnega prihodka.

Upravičenost do nadomestila za brezposelnost po zaprtju samostojnega podjetja

Največkrat sicer o nadomestilu za brezposelnost slišimo, ko nekdo prejme odpoved pogodbe o zaposlitvi. Vendar je tudi lastnik samostojnega podjetja v nekaterih primerih upravičen do nadomestila za brezposelnost s.p., so pa pogoji za upravičenost in nakazilo nadomestila za brezposelnost nekoliko drugačni, kot pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Vsekakor mora samostojni podjetnik, ko se odloči za zaprtje s.p., najprej skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) poskrbeti za:

  • izpis iz poslovnega registra (AJPES),
  • oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine (Furs),
  • odjavo zavarovanja (e-Vem).

minimalno nadomestilo za brezposelnost

Upravičenost do nadomestila za brezposelnost pa ni popolnoma samoumevna, nadomestilo za brezposelnost s.p. namreč ne pripada vsakemu samostojnemu podjetniku, ki je svoje podjetje izpisal iz registra AJPES. Po zakonu o urejanju trga dela ta pravica pripada le tistim, ki so s. p. zaprli iz objektivnih razlogov, kar morajo na zavodu tudi dokazati. Med takšne objektivne razloge štejemo:

– dalj časa trajajočo bolezen zavarovanca,

– insolventnost,

– stečaj,

– elementarno nesrečo,

– večjo materialno škodo na premoženju zavarovanca,

– izgubo poslovnega prostora,

– izgubo poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje,

– druge primerljive razloge.

Poleg tega velja omeniti dejstvo, da mora samostojni podjetnik poleg izpolnjevanja enega ali več zgoraj naštetih razlogov, za upravičenost do nadomestila za brezposelnost, poskrbeti tudi za pravilno odjavo iz vseh socialnih zavarovanj.

Podobno kot pri redni zaposlitvi, tudi pri prejemu nadomestila za brezposelnost s.p. velja, da tako nadomestilo posamezniku pripada šele po določenem času plačevanja prispevkov – to je po devetih mesecih od odprtja s.p.

Kakšno je minimalno nadomestilo za brezposelnost?

Seveda pa se veliko vprašanj zastavlja tudi o tem, koliko znaša minimalno nadomestilo za brezposelnost. Višina minimalnega nadomestila za brezposelnost s.p. je odvisna od povprečne osnove, od katere je samostojni podjetnik v zadnjih osmih mesecih pred brezposelnostjo plačeval prispevke za socialno varnost. V primeru plačevanja minimalnih prispevkov je osnova 831,74 evrov. Prve tri mesece bo posameznik tako prejemal 80% od osnove, nadalje pa 60% od osnove. Minimalno nadomestilo za brezposelnost, ki mora biti izplačano, ne sme biti nižje od 350 evrov mesečno.

Written by: